מדיניות פרטיות

חברת אוסקר סוככים יבוא ושיווק

אתר oscarshades.co.il

מדיניות פרטיות

שמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לכך תשומת לב רבה. מסמך זה מרכז את מדיניות הפרטיות של חברת אוסקר סוככים יבוא ושיווק בעמ ושל אתר הבית של החברה הידוע בכתובתoscarshades.co.il (להלן: “האתר“). כל הפרטים בנוגע למידע שיימסר על-ידך במסגרת האתר של החברה, לידים ו/או כל קמפיין או פעילות של האתר במדיה וברשתות החברתיות ו/או בביקור בסניף החברה ו/או בכל אמצעי ומדיה אחר, ישמר בהתאם למדיניות הוראות הסכם זה:-.

 1. בעת השימוש באתר והרישום לאתר ו/או כל מילוי טופס מקוון הקשור לחברה ולשירותיה ייתכן ותידרש למסור פרטים אישיים אודותיך,כמו כן בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אישי ומידע אודות התנהלותיך ונוהגיך .

 

 1. הינך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה למסור את המידע על פי חוק , וכי כל המידע האישי שתמסור אודותיך הינך מצהיר בזאת כי המידע כאמור נכון אמין ומדוייק ואתה מוסר מידע בשמך ועבורך בלבד ו/או שהורשת כדין למסור מידע זה .

 

 1. דע לך כי לחברה יש זכות לשמור את המידע במאגריה לרבות בשירותי “ענן” בארץ ו/או בחו”ל, ולעשות בו שימוש לצרכיה על פי מדיניות הסכם זה .

 

 1. דרכי איסוף המידע הינם באופן ישיר מהשימוש באתר ו/או שימוש בנתוני תקשורת ו/או מנתונים שמסרת בעת הרישום לחברה החברה. המידע עשוי לכלול פרטים אישיים לרבות מספרי ת.ז , כתובות לרבות כתובות דוא”ל ומספרי טלפון פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לעמוד/אתר ואף נתוני גלישה, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר ושירותים המוצעים דרכו, שיפור השירות, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים, ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות.
 2. כמו כן דע לך כי האתר עושה שימוש ב-  Cookies “עוגיות/קוקיס ודומיהם אלו הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר. קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע לצורך התפעול השוטף ושיפור האתר, מידע כמו ניתוח אופי והיקף השימוש או החשיפה באתר ובאתרים אחרים לרבות בעמודים בו גלשת ו/או כל פעולה אחרת בהם, אימות פרטים, אבטחת מידע הגדרות, , עמודים ושירותים מקושרים. באתר מופעלות גם טכנולוגיות של צדדים שלישיים כמו למשל עוגיות של גוגל ו/או פייסבוק אשר יהיו חשופים למידע שנאסף באמצעות טכנולוגיות אלו. וזאת כדי להתאים את השימוש באתר או שירותים הניתנים בו להעדפותיך האישיות ובכך להקל על הגלישה והשימוש.

 

 1. דע לך כי בהנחה שהגדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרות זאת בלבד. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר שבשימושך.

 

 1. בנוסף, באפשרותך להגביל את השימוש בקוקיס על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, כי הגבלת הקוקיס עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר.

 

 1. איסוף המידע נדרש לחברה לצורך שיפור ויעול השירות לצרכיים שיווקים וסטטיסטיים של החברה, וכן לצורך דיוור ישיר וכד’.

 

 1. על כן החברה מיידעת אותך כי היא שומרת על זכותה להשתמש על פי דין במידע שהיא אוספת ולעבירו לשותפיה העסקיים, וכן במקרה של מכירה ו/או מיזוג לבעליה החדשים, למפרסמים, ו/או לצורך מידע משפטי צו / תביעה משפטית הקשור במידע שלך, כמו כן לכל צדדים שלישיים שתמצא לנכון הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצדדים שלישיים הנמצאים מחוץ לישראל ו/או באמצעות קישורים לאתרי צד שלישי (כגון רשתות חברתיות וכד’) לרבות דרך מתן שירותי עיבוד ושמירת מידע בענן, לרבות מסירת מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי .

 

 1. לידיעתך כי היה ולחצת על קישור צד שלישי המופיע באתר החברה אתה עושה זאת על אחריותך שכן החברה איננה שולטת ואיננה אחראית למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. גלישתך באתרים של צד שלישי אינה כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו אתה מבקש להשתמש.

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכפוף לאישורך במסירת פרטי ההתקשרות שלך תהא החברה רשאית מעת לעת לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי , הצעות להטבות בדוא”ל , בווצאפ ובמסרונים ובכל מדיה אלקטרונית שתבחר ובכפוף להוראות החוק .

 

 1. שמירת הנתונים אותם אספה תעשה למשך זמן סביר אשר נדרש לחברה לצורך השגת מטרותה אשר לשמם נאספו הנתונים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

 

 1. חשבוניות דיגיטליות ככל והחברה תשתמש בחשבוניות דיגיטליות,דע לך כי הפקת חשבונית דיגיטלית נעשית באמצועת ספק שירותים חיצוני,ואשר לצורך הפקת חשבונית תצטרך החברה למסור את פרטיך האישיים לספק חיצוני.

 

 1. הבטחת מידע החברה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים אולם, אינה יכולה למנוע פגיעה ו/או חדירה למאגריה באופן מוחלט, כך שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם מחדירה למידע זה.

 

 1. מדיניות שינוי הפרטיות החברה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שתמצא לנכון וללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדית ובכפוף להוראות החוק.

 

 1. הגנה על הפרטיות-על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 דע לך כי הינך ראשי לדרוש לעיין במידע אודותיך כפי שמצוי במאגרי המידע של החברה כמו כן הינך ראשי לדרוש לתקן כל טעות ו/או מידע לא מדוייק ו/או לא נכון שנרשם ואף לדרוש את מחיקתו וללא צורך במתן הסבר.

 

 1. מסמך זה הינו בכפוף לדין הישראלי, כל הוראה שאיננה חוקית בהסכם זה בטלה מראש והדין הישראלי גובר עליה , על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש באתר ו/או מהוראות הסכם זה יחולי דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט המוסמך הינו בית המשפט בראשון לציון בלבד.

 

 1. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, כל הכתוב לעיל מתייחס באופן שווה ללא הבדל דת גזע ומין כמו כן ההרשמה לאתר ו/או לשרות הינה לגילאי 18 ומעלה אם טרם מלאו לך 18 אינך רשאי למסור את פרטיך ועליך להעזר באדם מבוגר.

בכל שאלה ו/או אי הבנה ניתן לפנות לחברה בדוא”ל : oscarshades007@gmail.com

צור קשר

סוככי זרועות למרפסת

כדי לקבל את פתרונות ההצללה הטובים ביותר חשוב לבחור בסוככים איכותיים. קיימים מגוון גדול של סוככים למרפסת ולכן חשוב לקבל ייעוץ מקצועי לפני שמבצעים את

סוככים נגד שמש

סוככים נגד שמש מה חשוב לדעת כדי לקבל את המידע החשוב ביותר על סוככים נגד שמש אתם יכולים כבר עכשיו לקבל את המידע על הסוגים

סוככי זרועות

סוככי זרועות חשמליים סוככי זרועות חשמליים יכולים לספק את פתרונות ההצללה הטובים ביותר ולאפשר לכם לקפל אותם בקלות. הסיבה שלקוחות רבים מעדיפים לרכוש סוככי זרועות,